Penicilline werking

Penicilline doodt bacteriën door de celwand van de bacterie af te breken. Als de wand van een bacterie kapot gaat, kan het niet meer goed zijn inhoud binnenhouden en zal hierdoor sterven. Lees hier een uitgebreide uitleg van de penicilline werking.

Celwand van bacterie

De celwand van Gram-positieve bacteriën bestaat onder andere de stof peptidoglycaan. Het onderhoud van de celwand van de bacterie is dynamisch. Er is een evenwicht tussen een constante afbraak en opbouw van de celwand. Peptidoglycaan is één van de belangrijkste onderdelen van de celwand. Zonder peptidoglycaan kan de celwand niet bestaan.

Penicilline werking  op peptidoglycaan

Penicilline remt het enzym DD-transpeptidase door eraan te binden met de β-lactam ring die penicilline bevat. DD-transpeptidase katalyseert de reactie waarin er verbindingen worden gevormd tussen peptidoglycaan. Deze verbindingen zijn nodig voor een goede celwand. Door het remmen van deze reactie, vindt er geen opbouw van de celwand meer plaats.

Zoals eerder gezegd, wordt de celwand gevormd door een evenwicht in opbouw en afbraak. Als de opbouw niet kan plaatsvinden, is er alleen afbraak. Door penicilline wordt de celwand dus langzaam afgebroken. Wanneer er de cel veel niet gecrosslinkt peptidoglycaan heeft, oftewel veel bouwstenen heeft voor de celwand, wordt de cel getriggerd om nog actiever de celwand af te breken. Dit leidt er samen toe dat de celwand steeds verder wordt verzwakt, tot deze knapt en de bacterie sterft.