Penicilline kuur

Een gemiddelde penicilline kuur duurt enkele weken, waarbij één tot meermaals per dag een tablet of capsule moet worden ingenomen. De dosering is meestal 500 mg per tablet. De precieze duur en dosering wordt per geval bepaald.

Afwegingen penicilline kuur

Omdat penicilline, en nog breder de groep medicijnen die onder de penicillines vallen, voor tal van infecties worden voorgeschreven, kan er niet een éénduidig antwoord worden gegeven op de duur van een penicilline kuur. Een penicilline kuur duurt vaak enkele weken, maar soms gaat het ook om een kuur van 10 dagen of meerdere weken.

Afmaken penicilline kuur

Het is van een zeer groot belang dat de penicilline kuur wordt afgemaakt, zelfs als u voor het einde van de kuur al geen klachten meer heeft. De reden hiervoor is, dat er tegen het einde van de kuur nog enkele bacteriën aanwezig kunnen zijn, zonder dat deze klachten veroorzaken. Wanneer u stopt met de kuur, kunnen deze in de eerste plaats weer verder groeien tot u weer klachten ondervindt. Een andere belangrijke reden is het risico op immuniteit.

Wanneer u stopt met de kuur, maar er nog wel bacteriën aanwezig zijn in uw lichaam, krijgen de bacteriën te maken met een verminderde hoeveelheid antibioticum (penicilline in dit geval). De sterkere bacteriën onder hen, kunnen soms bij geluk een mutatie hebben, waardoor zij in staat zijn resitent te worden voor penicilline. Bij een normale, hoge dosis krijgen zij hiervoor de kans niet, bij een verlaagde dosis, doordat u te vroeg stopt met de kuur, kan dit wel. Wanneer de bacterie zich vervolgens verspreid krijgen we te maken met resistente bacteriëen.

De beruchte ziekenhuisbacterie MRSA is hier een voorbeeld van. Het uiteindelijke gevolg hiervan is dat wij in de toekomst geen gebruik meer kunnen maken van antibiotica, wat potentieel levensgevaarlijk is voor iedereen in de samenleving. Iedereen kan tenslotte een keer een infectie oplopen, die dan misschien minder goed, of zelfs helemaal niet behandelbaar is. De lengte van de kuur is erop gericht elke mogelijkheid van overlevende bacteriën te voorkomen. Maak de kuur dus altijd af.