Penicilline allergie

Hoewel het slechts zelden voorkomt, is een allergie voor penicilline een berucht verschijnsel. Van alle medicijnen treedt er het vaakst een allergie op voor penicilline. Wanneer er een allergische reactie wordt ontwikkeld, kan penicilline vaak niet langer gebruikt worden.

Wat is een allergie

Een allergie is een onnodige en overmatige reactie van het lichaam op een bepaalde stof. Het gaat dan om stoffen die normaal gesproken niet of slechts beperkt een immuunreactie veroorzaken. Het lichaam reageert echter overmatig, wat juist zorgt voor extra klachten. We spreken dan van een allergische reactie.

Herkenning penicilline allergie

Een allergische reactie op penicilline is te herkennen aan rode plekken op de huid, jeukende huid en ogen, pijn en een gezwollen tong en/of aangezicht. Deze allergische reactie is vervelend, maar zorgt niet voor direct gevaar. Wel is het van groot belang dit te melden aan uw arts, omdat in de toekomst geen penicilline meer gebruikt mag worden.

Een ernstigere vorm van een allergie voor penicilline is de anafylactische shock. In principe is dit een nog sterkere reactie dan de eerst genoemde allergische reactie. De patiënt wordt bij een anafylactische shock kortademig, benauwd, duizelig, krijg een te hoge of lage bloeddruk en kan zelfs bewusteloos raken. Ook andere symptomen als diarree kunnen optreden. Bij een dergelijke reactie moet direct de eerste hulp bezocht worden, omdat dit een levensgevaarlijke situatie is.

Penicilline allergie: wat nu?

Bij een slechts lichte allergie kan er voor worden gekozen penicilline alsnog te blijven gebruiken. De positieve werkingen van penicilline wegen dan op tegen de allergische reactie. Bij een ernstigere allergie wordt er gekozen voor een alternatief antibioticum. Een allergie kan er al vanaf het eerste moment van gebruik van penicilline zijn, maar kan zich ook ontwikkelen na langdurig gebruik. Daarnaast heeft de patiënt niet zelden ook allergieën voor andere antibiotica.

Desensibilisatie penicilline allergie

Wanneer er geen goede alternatieven voor penicilline zijn, kan er worden gekozen een desensibilisatietherapie toe te passen. Hierbij wordt er gedurende de dag af en toe een lage concentratie penicilline toegediend. Het lichaam went hierdoor voor korte tijd aan penicilline, waardoor aan het einde van de dag een normale hoeveelheid penicilline kan worden toegediend voor de behandeling van de infectie. Desensibilisatie is tijdrovend en onprettig, waardoor vervangende antibiotica de voorkeur heeft als penicilline niet kan worden toegediend door hevige allergische reacties.